Společnost Invest Gates Group byla založena 13.srpna roku 2008.


Zapsána je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59627.


Zajištuje obchodní služby, školení, reklamní služby, poskytuje podporu v oblasti IT.


IČ: 283 00 017 

DIČ: CZ28300017 

Základní kapitál: 1.000.000,-Kč

Sídlo: Kounicova 681/10, 

602 00 Brno

Zakládání a správa obchodních společností

Založení akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, družstva a jejich následná správa – vše na klíč. Kromě České republiky zakládáme společnosti i v zahraničí.