Společnost Invest Gates Group byla založena 13.srpna roku 2008.


Zapsána je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59627.


Zajištuje obchodní služby, školení, reklamní služby, poskytuje podporu v oblasti IT.


IČ: 283 00 017 

DIČ: CZ28300017 

Základní kapitál: 1.000.000,-Kč

Sídlo: Kounicova 681/10, 

602 00 Brno

Prodej hutního materiálu

Nabízíme betonářskou ocel v tyčích, kari sítě, profily, jekle, kolejnice, nosníky, pozinkované plechy, plechy za tepla a studena válcované. Náš hutní materiál pochází ze slovenské a maďarské produkce.