Společnost Invest Gates Group byla založena 13.srpna roku 2008.


Zapsána je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59627.


Zajištuje obchodní služby, školení, reklamní služby, poskytuje podporu v oblasti IT.


IČ: 283 00 017 

DIČ: CZ28300017 

Základní kapitál: 1.000.000,-Kč

Sídlo: Kounicova 681/10, 

602 00 Brno

Dokumenty společnosti Invest Gates Group

 

Valné hromady:

P O Z V Á N K A

Na valnou hromadu společnosti Invest Gates Group, s.r.o.

na den 30.06.2016 v 16:00 hod. v sídle společnosti

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Schválení programu valné hromady
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé
 7. Závěr

V Brně dne 30.05.2016

…………………………………

Mgr. Martin Soukup, jednatel

Zápis z valné hromady je ke stažení zde.

 

 

P O Z V Á N K A

Na valnou hromadu společnosti Invest Gates Group, s.r.o.

na den 28.11.2014 v 16:00 hod. v sídle společnosti

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele zápisu
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Schválení programu
 5. Schválení plánu investic na rok 2015
 6. Různé
 7. Závěr

 

V Brně dne 27.10.2014

 

…………………………………

Mgr. Martin Soukup, jednatel

 

 

P O Z V Á N K A

Na valnou hromadu společnosti Invest Gates Group, s.r.o.

na den 30.06.2014 v 16:00 hod. v sídle společnosti

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele zápisu
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Schválení programu
 5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2013
 6. Různé
 7. Závěr

 

V Brně dne 29.05.2014

 

…………………………………

Mgr. Martin Soukup, jednatel