Společnost Invest Gates Group byla založena 13.srpna roku 2008.


Zapsána je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59627.


Zajištuje obchodní služby, školení, reklamní služby, poskytuje podporu v oblasti IT.


IČ: 283 00 017 

DIČ: CZ28300017 

Základní kapitál: 1.000.000,-Kč

Sídlo: Kounicova 681/10, 

602 00 Brno

Invest Gates Group s.r.o.

Školení Invest Gates Group

Školení

 • vzděláváme firmy/skupiny především v oblasti obchodního a občanského práva, marketingového vzdělání, english skills, právní minimum pro ekonomy, úvěrové podvody

Prodej elektromateriálu Invest Gates Group

Prodej elektromateriálu

 • zajišťujeme dodání veškerého elektromateriálu na Vámi vybrané místo. Elektrické kabely, osvětlení, vodiče, ventilace atd.

Prodej hutního materiálu Invest Gates Group

Prodej hutního materiálu

 • nabízíme betonářskou ocel v tyčích, kari sítě, profily, jekle, kolejnice, nosníky, pozinkované plechy, plechy za tepla a studena válcované
  (slovenská a maďarská produkce)

Reklamní a propagační materiály Invest Gates Group

Zajištění reklamních a propagačních materiálů

 • poskytneme Vám kompletní propagaci firmy. Zajistíme zpracování a dodání letáků, billboardů s firemním logem a další reklamní materiály

ICT Invest Gates Group

Oddělení ICT

 • Vytváření webových stránek:
  prezentace firem, tvorba e-shopů, grafické návrhy i realizace, využívané technologie: XHTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax, JavaScript
 • Správa počítačových sítí a pracovních stanic:
  OS Linux, OS Windows, instalace OS, sestavování a obnovování počítačů, zaškolování do práce s počítači, zálohování / obnova dat

Nemovitosti Invest Gates Group

Investice do nemovitostí

 • kupujeme a prodáváme nemovitosti
 • spravujeme nemovitosti na klíč
 • podání přiznání k dani, zajištění drobných oprav a úprav, úklid, právní poradenství, jednání s dodavateli, vedení účetnictví
 • vyřizujeme a pomáháme sjednat úvěry k nemovitostem

Obchodní společnosti Invest Gates Group

Zakládání a správa obchodních společností

 • v České republice i v zahraničí
 • založení akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, družstva a jejich následná správa – vše na klíč

Pohledávky Invest Gates Group

Řešení pohledávek

 • odkoupíme obtížně vymahatelné pohledávky
 • pomůžeme efektivně při vymožení pohledávky

Rozhodčí řízení Invest Gates Group

Rozhodčí řízení

 • rozhodujeme majetkové spory mezi stranami
 • vnitrostátní a mezinárodní arbitráže
 • arbitráže v českém, anglickém a německém jazyce